AT2023204264
Stute
Fuchschecke
* 2023


 

 

VV: Fursti frá Stóra-Hofi

V: Fyrsti vom Panoramahof

VM: Fyrsta fra Rank

MV: Hvati frá Miđengi

M: Silfra vom Panoramahof

MM: Glenna vom Panoramahof