HU2001101001
Wallach
Rappe
* 2001


 

 

VV: Glitnir fr Stora Hofi

V: Glanir vom Odinshof

VM: Hrina vom Odinshof

MV: Eir fr Grindal

M: Frenja fr Taveldalen

MM: Sif fr ye