AT2012204565
Stute
Rappe
* 2012


 

 

VV: Marks fr Langholtsparti

V: orarinn fr Oddhli

VM: ykkja fr Hlum

MV: Kolfinur fr Kjarnholtum

M: Freyja fr Sndum

MM: Na fr Brjnslk I