AT2022204225
Stute
Braunschimmel
* 2022


 

 

VV: Aris fr Akureyri

V: sbjrn vom Vindstadir

VM: sing fr Oddhli

MV: Hfingi vom Vindstadir

M: Svanhvit vom Vindstadir

MM: Brhvit fr Oddhli